dimecres, 19 de desembre de 2007

La modificació del PGM de l'Illa Fradera al Ple Municipal el proper 21 de desembre

Badalona.- El dictamen de modificació del Pla General Metropolità als carrers de la Creu i d’Anselm Clavé (Illa Fradera o Illa Central) es presentarà per a la seva aprovació provisional en el Ple ordinari de l’Ajuntament de Badalona que se celebrarà el proper divendres 21 de desembre.Aquesta modificació de PGM té per àmbit les finques amb front a aquests dos carrers. Es tracta d’un sector de planejament discontinu amb una superfície total de 19.741 metres quadrats.El projecte, segons defensa el Govern, té com a objectiu fonamental la transformació d’aquest àmbit en una nova àrea de centralitat. Caldria destacar que es tracta de la zona on és previst que l’any que ve arribi la prolongació de la línia 2 de metro. A més, el projecte queda situat dins del’àmbit de les actuacions públiques i privades que es plantegen en el barris de Coll i Pujol i del Centre.Divendres s'aprova l'alçada dels futurs edificis i també uns quants criteris estètics que afectaran el disseny de les construccions. El document que es debatrà divendres presenta algunes modificacions respecte al que es va aprovar inicialment el mes d’abril de 2006. Aquests canvis s’han produït a partir d’algunes al·legacions presentades al projecte per les associacions de veïns, particulars i altres col·lectius.


De 4 a 6 plantes

La nova proposta ordena les condicions d’edificació dels carrers de la Creu i d’Anselm Clavé. Una de les modificacions del PGM fa referència al fet que les noves edificacions podran ser de planta baixa més 6 plantes. Fins ara, el PGM contemplava planta baixa més 4 plantes. Així mateix, les plantes baixes dels edificis es preveu que es destinin a ús terciari.La proposta concreta altres aspectes com:
1-La definició precisa de les façanes dels edificis dels dos carrers a través d’una ordenança figurativa que regularà la seva composició, els materials i carta de colors que hauran de seguir els constructors.
2-La introducció de plantes baixes porticades als edificis, de manera que les voreres seran mès amples, de sis metres al mateix nivell del carrer, i s’afavorirà la implantació d’establiments comercials de proximitat. L'Ajuntament amés ha assegurat que garanteix, d'entrada, només autoritzarà l'ocupació d'aquests locals per botigues, no pas per entitats bancàries o oficines. També s’'habilitaran dos carrils de circulació, un dels quals estarà reservat per als autobusos.
3-La sisena planta dels edificis del carrer d’Anselm Clavé, quedarà reculada per darrere 3,5 m respecte a la alineació al pati d’illa, amb l’objectiu de no alterar les condicions d’assolellament de les façanes de les finques dels carrers Rector i Museu.El regidor d’Urbanisme, Jordi Serra ha justificat la no-inclusió d'habitatge públic en una actuació que pot arribar a donar com a resultat uns 350 habitatges. «No incrementem l'edificabilitat anterior, ja que incorporem el comerç, que amb l'actual PGM no hi és. Per tant, per llei l'habitatge protegit no és exigible.» L'Ajuntament conclou que l'actuació podrà quedar enllestida definitivament d'aquí a deu anys.

Els llogaters, engoixats i ICV-EUiA votarà en contra

Urbanisme assegura que els contractes indefinits dels inquilins, un dels motius de gran preocupació el darrer any, "quedaran garantits en el proper ple". Per la seva part, la vicepresidenta de l'associació de veïns del Centre, Isabel Soriano, ha manifestat que els veïns es pronunciaran «quan se’ls hi presenti per escrit la proposta i quan quedin recollits els drets dels inquilins». Totes aquestes mesures no són més que un mobbing que des de l'Ajuntament, juntament amb la pressió immobiliària forcen a la venda els veïns i posar al carrer als inquilins, ja que legalment no poden expropiar. La comissió de veïns afectats, sorgida de les assemblees convocades per ICV-EUiA, ha repartit propaganda en els darrers dies a la plaça de la Vila en què exigeix que les coses «es facin bé». Iniciativa votarà en contra de la modificació, insisteix en la necessitat que el projecte es torni a l'aprovació inicial. Mentre, Jordi Serra, regidor d’Urbanisme, assegura estar disposat a estudiar cas per cas de les famílies afectades que viuen de lloguer a Anselm Clavé i carrer de la Creu, més d’una quinzena.