dijous, 8 de desembre de 2016

Exposició "El procés de Montjuïc"
Entrevista a Antoni Dalmau:

“L’anarquisme històric no ha tingut padrins”
http://www.nuvol.com/noticies/antoni-dalmau-lanarquisme-historic-no-ha-tingut-padrins/