dimarts, 28 de gener de 2014

Estafa de 190M d’euros en la privatització de l’aigua de l'Àrea Metropolitana de Barcelona


.
Privatitzar Aigües Ter – Llobregat (ATLL) ja es, per si mateix, un espoli per als 121 municipis (inclosa Barcelona) de la Regió Metropolitana de Barcelona. Aquesta empresa es la responsable del tractament, emmagatzematge i distribució de l’aigua a més de 4,9 milions d’habitants.
Com ens informen a través de l’escrit que reproduïm a continuació, rebut de la Plataforma Aigua és Vida, “tot aquest despropòsit l’AMB el fa a dit, a través d’una adjudicació directe a AGBAR sense cap procés públic de licitació, obviant el principi de lliure concurrència i mostrant una negligència absoluta en la defensa dels interessos públics”.
La Plataforma Aigua és Vida va presentar al·legacions en el seu moment, que van ser desestimades, però la gravetat de la situació és tan alarmant que han presentat un recurs de reposició perquè l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) reconsideri la seva decisió.
En poques paraules, els ciutadans i les ciutadanes de la regió metropolitana de Barcelona haurem de pagar 190 milions d’euros a AGBAR per rebre el mateix servei.
Una vertadera ESTAFA en que pagarem DE NOU per uns actius que han estat amortitzats, que a dia d’avui ja són patrimoni de tots els ciutadans i ciutadanes.
La Plataforma Aigua és Vida està formada per associacions veïnals, sindicals, ecologistes i solidàries per una gestió no mercantil de l’aigua a Catalunya. Podeu ampliar informació al seu blog i perfil a Twitter.
A continuació, el text que hem rebut informant de la presentació del recurs de reposició amb més xifres, dades i enllaços al document en concret:

L’Àrea Metropolitana de Barcelona ens estafa

Els ciutadans i les ciutadanes de la regió metropolitana de Barcelona haurem de pagar 190 milions d’euros a AGBAR per rebre el mateix servei.

En un fet sense precedents, AGBAR cobrarà per adquirir la concessió d’un servei en comptes de pagar, és més, cobrarà per fer el mateix servei que ja feia, cobrarà pel valor d’uns actius que ja han estat amortitzats, i el que encara és més greu, cobrarà per prestar un servei que operava il·legítimament. És a dir, serem els ciutadans i les ciutadanes qui haurem de pagar aquest despropòsit promogut per aquells que, en teoria, vetllen per l’interès general de la ciutadania.
El passat 6 de novembre el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va aprovar l’establiment d’un servei públic del cicle integral de l’aigua mitjançant una societat de capital mixt (SEM) formada per la pròpia AMB (15%) i AGBAR (85%).
Aquesta empresa mixta té un capital social valorat amb 337M€ que prové, per una banda, de l’AMB (50,55M€) a través dels actius de l’empresa pública EMSSA (Empresa Metropolitana de Sanejament SA). I per l’altre d’AGBAR (286,45 M€), que representa el 60% dels seus actius totals (476M€). El 40% restant (190M€) seran adquirits per la pròpia empresa mixta un cop constituïda. És a dir, AGBAR cobrarà 190M€ per fer el mateix servei que ja feia.
No hem d’oblidar que en 17 dels 23 municipis de la regió metropolitana on operarà aquesta nova empresa mixta AGBAR opera sense concessió. L’AMB al·lega que existeix una concessió “de facto” des de 1983 però en cap cas ha presentat la documentació pertinent que ho avali. Sobta, encara més, que no s’hagi contemplat cap amortització dels actius que portem pagant tots el ciutadans, com a mínim, els últims 39 anys (doncs hi ha instal·lacions que portem pagant-les des de fa 145 anys). És a dir, pagarem per uns actius que han estat amortitzats, que a dia d’avui ja són patrimoni de tots els ciutadans i ciutadanes.
A tot això, no s’ha produït cap peritatge extern dels actius aportats per AGBAR, es renoven totes les concessions als 23 municipis per 35 anys més i s’envaeixen competències de la Generalitat, l’Agència Catalana de l’Aigua i els municipis.
I tot aquest despropòsit l’AMB el fa a dit, a través d’una adjudicació directe a AGBAR sense cap procés públic de licitació, obviant el principi de lliure concurrència i mostrant una negligència absoluta en la defensa dels interessos públics, dels ciutadans i ciutadanes usuàries del servei, i posa en dubte la pròpia AMB com a valedora dels mateixos.
Per tot això, la Plataforma Aigua és Vida vam presentar al·legacions a aquest lamentable procés que van ser desestimades, però la gravetat de la situació és tan alarmant que hem presentat un recurs de reposició perquè l’AMB reconsideri la seva decisió.
- Podeu consultar aquí les al·legacions presentades http://www.ecologistasenaccion.org/article23896.html
- Podeu consultar aquí el recurs de reposició presentat:http://www.ecologistasenaccion.org/article24665.html