dilluns, 2 de maig de 2011

Sol.licitud de Vot per Correu
La persona interessada s'ha d’adreçar personalment a qualsevol oficina de Correus. L’elector sol·licitarà de la corresponent Delegació, a partir de la data de la convocatòria 29 de març i fins al desè dia anterior al de la votació 12 de maig, i presentant l’original del DNI, fer una sol·licitud del certificat d’inscripció en el cens electoral. Només en cas de malaltia o incapacitat, acreditades mitjançant certificat mèdic, pot una persona diferent a la interessada sol·licitar aquest certificat, i per a això ha de ser autoritzada per mitjà d’un document notarial o consular estès individualment.