dilluns, 30 de maig de 2011

Espanyistan, de la bullofa inmobiliaria a la crisis

Veure, per a nens i grans
http://aleixsalo.wordpress.com/