divendres, 4 de febrer de 2011

Es presenta el nou partit PS.BAD a Badalona

Badalona - Els membres del sector socialista de Badalona, anti-Fermín Casquete, expulsat l'any passat del PSC, han format un nou partit socialdemòcrata amb el que es volen presentar a les properes eleccions municipals el 22 de maig. En un comunicat fet públic, expressen:
COMUNICAT - El Partit Socialista de Badalona - PS.BAD és un partit polític, constituït per veïns de Badalona que ens sentim fortament vinculats als principis defensats per la socialdemocràcia europea i que considerem que els principis democràtics de defensa del dret a la llibertat, a la defensa i foment de la igualtat i de la justícia i solidaritat entre les persones, són inalienables.
Veïns que sempre hem defensat i donat suport al PSC i que al llarg dels anys hem vist augmentada la nostra decepció davant la greu crisi de valors que han arrelat en aquest partit a la nostra ciutat. Havent arribat a convertir-se amb el pas del temps i amb beneplàcit de la direcció nacional del PSC, en una empresa-partit, on les sigles són utilitzades per a interessos particulars i privatius d'una empresa de la ciutat.
Així mateix hem estat testimonis de com aquesta empresa-partit ha anat infiltrant tota la societat activa fins sotmetre-la als seus interessos ja sigui a través de subvencions o mitjançant el clientelisme menys prosaic.
Per tot això creiem que és necessari a Badalona, la nostra ciutat, la presència d'un nou partit que substitueixi el vell model i estil clientelista i substituir el sucursalisme dependent de Barcelona per un nou model autòcton on només els ciutadans de Badalona decideixen sobre el seu futur i nomenen directament, entre els seus, els nostres representants davant el nostre ajuntament i les altres institucions catalanes.
El nostre anhel és poder contribuir democràticament a la determinació de la política local des de la socialdemocràcia i a la manifestació de la voluntat política dels ciutadans. Promoure la participació d'aquests en les institucions representatives de caràcter polític mitjançant la presentació i suport de candidats en les eleccions corresponents.
Així com de ser capaços d'inspirar confiança i seguretat i transmetre optimisme i contagiar il·lusió a amplis sectors socials, representar-los adequadament en les institucions i de ser-los útils en la defensa dels seus interessos.
Sempre d'acord amb els següents fins específics:
El desenvolupament d'una cultura política interna basada en la democràcia, el debat i la lliure expressió de les idees.
L'elaboració de propostes per a la transformació i de modernització de la societat a la qual pretenem servir i proposant-nos com un instrument al seu servei.
Constituir-nos en un dels elements fonamentals de cohesió i vertebració de la nostra societat escoltant i detectant les preocupacions que afecten la ciutadania i aportant solucions a aquestes, sobre la base dels principis de llibertat, igualtat, solidaritat i justícia social abans esmentats.
La vocació de constituir el PSBAD a l'avantguarda per protagonitzar l'esdevenir del nostre poble davant els reptes del nou segle presentant els candidats que representaran a la nostra ciutat, només a la nostra ciutat, Badalona, davant les institucions que considerem necessàries per al desenvolupament dels nostres objectius: el Benestar dels ciutadans de Badalona.
Per totes aquestes consideracions comuniquem que al maig, presentarem la nostra candidatura a les eleccions municipal.
Badalona, 12 de gener de 2011
Partit Socialista de Badalona (PSBAD)
- http://psbad.blogspot.com/