dimarts, 3 de març de 2009

Entrevista a l'historiador llibertari Ferran Aisa

"Els poders reals no han permès el desenvolupament de cap utopia que no fos la seva"
Titular de l'entrevista a la publicació digital Paper_de_Vidre
http://www.paperdevidre.net/