dimarts, 9 de setembre de 2008

L’Ajuntament de Badalona convoca un Concurs per Can Fradera

Badalona- agost -NOTA PREMSA. El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de juliol, les bases del concurs internacional d’idees per definir la urbanització i volumetria d’un edifici dotacional a la plaça de l’anomenada Illa Central. ( can Fradera ) L’objecte del concurs és seleccionar un arquitecte o> equip d’arquitectes per projectar el conjunt> d’edificació i plaça del nou centre de la ciutat de Badalona. Aquestes bases han estat elaborades per> l’Ajuntament de Badalona i l’empresa Gestió> d’Infraestructures SA (GISA), amb la col·laboració de la> demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC).> Les propostes hauran de projectar la urbanització> complerta de la plaça tenint en compte, especialment,> aspectes verds i mediambientals així com situar amb un encaix volumètric, sota i sobre rasant, una construcció> d’un màxim de 30.000 m2. amb una diversitat d’usos> dotacionals, és a dir: donar una resposta suficient als> usos proposats i col·laborar, a la vegada, en la> configuració d’un nou centre de ciutat. El concurs constarà de dues fases: una primera que té per> objecte facilitar, publicitar i fomentar una participació> que contribueixi a recollir el màxim d’idees, propostes o> reflexions; i una altra on els equips seleccionats> presentaran una proposta tècnica segons la documentació> exigida, amb una maqueta del conjunt.> Recordem que l’anomenada Illa Central es troba situada> entre les rieres de Martí Pujol i la de Sant Ignasi de> Loiola i entre el carrer de la Creu i d’Anselm Clavé.> Actualment s’hi estan realitzant les obres de construcció> de la que serà l’estació central de la Línia 2 del> Metro, la primera de les infraestructures previstes en> aquest nou centre de la ciutat de Badalona.> La convocatòria del concurs es realitzarà mitjançant la> publicació del concurs a la premsa, i al web de> l’Ajuntament de Badalona on s’allotjaran les bases del> mateix. El COAC també publicitarà el concurs en el seu web> i elaborarà una fitxa-resum amb un extracte de les bases> que es podrà consultar a l’apartat d’Oficina de> Concursos (www.coac.cat/ofconcursos) i farà difusió de la> convocatòria a tots els arquitectes col·legiats pels> canals de comunicació de què disposa en aquest casos.> També farà difusió del concurs als altres col·legis> d’arquitectes de l’estat espanyol i als organismes> internacionals amb el qui el COAC es relaciona per raó de> la matèria. > El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels> grups municipals del PSC, CiU, ERC i el PP. El grup> municipal d’ICV-EUiA s’ha abstingut. "El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de juliol, les bases del concurs internacional d’idees per definir la urbanització i volumetria d’un edifici dotacional a la> plaça de l’anomenada Illa Central. L’objecte del concurs és seleccionar un arquitecte o> equip d’arquitectes per projectar el conjunt> d’edificació i plaça del nou centre de la ciutat de> Badalona. Aquestes bases han estat elaborades per> l’Ajuntament de Badalona i l’empresa Gestió> d’Infraestructures SA (GISA), amb la col·laboració de la> demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de> Catalunya (COAC). Les propostes hauran de projectar la urbanització> complerta de la plaça tenint en compte, especialment,> aspectes verds i mediambientals així com situar amb un> encaix volumètric, sota i sobre rasant, una construcció> d’un màxim de 30.000 m2. amb una diversitat d’usos> dotacionals, és a dir: donar una resposta suficient als> usos proposats i col·laborar, a la vegada, en la configuració d’un nou centre de ciutat.> El concurs constarà de dues fases: una primera que té per objecte facilitar, publicitar i fomentar una participació> que contribueixi a recollir el màxim d’idees, propostes o> reflexions; i una altra on els equips seleccionats> presentaran una proposta tècnica segons la documentació> exigida, amb una maqueta del conjunt.> Recordem que l’anomenada Illa Central es troba situada> entre les rieres de Martí Pujol i la de Sant Ignasi de> Loiola i entre el carrer de la Creu i d’Anselm Clavé.> Actualment s’hi estan realitzant les obres de construcció> de la que serà l’estació central de la Línia 2 del> Metro, la primera de les infraestructures previstes en> aquest nou centre de la ciutat de Badalona.> La convocatòria del concurs es realitzarà mitjançant la> publicació del concurs a la premsa, i al web de> l’Ajuntament de Badalona on s’allotjaran les bases del> mateix. El COAC també publicitarà el concurs en el seu web> i elaborarà una fitxa-resum amb un extracte de les bases> que es podrà consultar a l’apartat d’Oficina de> Concursos (www.coac.cat/ofconcursos) i farà difusió de la> convocatòria a tots els arquitectes col·legiats pels> canals de comunicació de què disposa en aquest casos.> També farà difusió del concurs als altres col·legis> d’arquitectes de l’estat espanyol i als organismes> internacionals amb el qui el COAC es relaciona per raó de> la matèria. > El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, CiU, ERC i el PP. El grup> municipal d’ICV-EUiA s’ha abstingut."
Amb aquet decret es dona per finalitzada qualsevol tipus de participació ciutadana en el projecte urbanístic de Can Fradera, tal com demanaven Associacions de Veïns. I a una negociació del futur del veïns afectats. Un objetiu aconseguit tambè, gràcies a les manobres de l'actual president provisional de la Associació de Viïns del Centre, Jaume Oliveres. ( que va negociar romandrar un any mès tras la seva dimissió per donar el seu recolçament al govent municipal ). I que va obstaculoitzar l'intent de participació de la A.V. Centre. Ara, els temors apunten a la realització de la reforma urbanistica de la Rambla, sense la participació de les entitats de Baix a Mar ( barri Centre ) i Cassagemes .