dilluns, 5 de novembre de 2007

En defensa de Dalt la Vila: una lliçó de ciutadania i dignitat
Badalona.-La Comissió de Veïns de Dalt la Vila va saber donar una lliçó de dignitat i ciutadania el passat 30 d'octubre, coincidint amb el Ple Municipal, en el que varen prendre la paraula per defensar les seves posicions davant el Pla de Millora Urbanística (PMU). Igual que varen fer l'anterior 19 d'octubre a l'església de Santa María, on congregaren més de quatre-cents veïns en defensa del patrimoni històric i arquitectònic del racó més antic de la Ciutat, mostraren que la ciutadania de tot Badalona els recolza plenament.
La intervenció ferma i segura de Jordi Casas, portaveu de la Comissió de Veïns, fou una continuïtat d'argumentacions i realitats dites amb rigor. Casas va recordar al govern que el PMU té els seus orígens en un Estudi de Diagnosi encarregat pel mateix Ajuntament a diversos experts. Que aquest Estudi va generar una immensa expectativa i il·lusió al barri, després d'anys d'abandonament, però que aviat la il·lusió va apagar-se en desvirtuar el Govern l'esperit del Diagnosi en la proposta del PMU, un planejament que incorpora diversos plans d'actuació que tenen un impacte contundent en el paissatge a preservar i en la qualitat de vida. Un pla que la ciutadania té la sensació que només serveix a determinats interessos econòmics.
El representant de la Comissió de Veïns va recordar, a punt d'expirar el termini de presentació d'al·legacions al PMU, que han presentat 68 al·legacions acompanyades de 1.347 signatures de veïns del barri i del conjunt de Badalona.
Casas, com un flagell, va llançar dures crítiques al Govern en recordar-lis que la feina del veïnat hauria estat més profitosa si l'administració hagués volgut col·laborar. "Pero no ha estat així. No hem tingut de vostés la receptivitat necessària i la voluntat política de fer un treball en comú" els hi va reciminar, per afirmar a continuació que "El PMU tal com està redactat és completament lesiu per al nucli històric de la ciutat".
Des que es va exposar públicament el projecte, Casas va explicar que la Comissió de Veïns ha intentat debatre els seus punts de vista amb la Comissió Municipal, però en canvi en tot aquest temps "no hi ha hagut intercanvi constructiu d'opinions que permetés elaborar un nou planejament". Encara és hora que el regidor Jaume Vives (ERC), responsable de Patrimoni i Cultura, els tècnics que treballen per a la Comissió de Veïns coneguin la seva cara.
Els grups que dónen suport al Govern (PSC, CiU i ERC) presentaren al Ple una moció que va ser aprovada amb els seus únics vots i el vot contrari dels grups d'ICV-EUiA i del PP que havien presentat conjuntament una altra que demanava la paralització del PMU. La moció aprovada insta al Govern a continuar el procés de participació ciutadana, un cop finalitzat el període d'exposició pública del PMU amb l'objectiu d'aplegar el màxim consens. El que constitueix tota una paradoxa, ja que qui no ha permés en tots aquests mesos el consens ha estat la mateixa administració, que ha desaprofitat el treball elaborat per la Comissió de Veïns, com va recordar Jordi Casas. "Si tots volem dignificar Dalt la Vila, com és el nostre cas, tampoc no hauria de costar d'iniciar un diàleg il·lusionat, creador i imaginatiu".

Respecte de la moció aprovada, Casas va dir que ell no era un polític i no entenia de jocs partidistes, mocions i rèpliques. Però va recordar als regidors que tota la ciutadania té la sensació que aquest Pla només és un pla econòmic que reportarà beneficis immediats a manca de pressupost municipal. Un pla sectari, partidista fet a esquenes dels interessos de la gent del barri i de la Ciutat. "Els reclamem - demanà Casas als regidors- que oblidin interessos que puguin enmascarar-ne el resultat i que apostin per invertir en esforç, temps i diners en la preservació del nucli històric de Badalona". Així mateix, Casas va ser clar quan va finalitzar el seu torn de rèplica quan advertí que si els polítics tornen a defraudar les expectatives, a no escoltar als veïns, tenen clar que intensificaran la mobilització al carrer en defensa del patrimoni històric i la dignitat del seu barri.

Des de fa poc, la Comissió de Veïns de Dalt la Vila ha posat en marxa un bloc a la xarxa. Podeu llegir les al·legacions, el Manifest i seguir les discusions i procés sobre el Planejament de Dalt la Vila a "Salvem Dalt la Vila" : http://daltlavila.wordpress.com/

Fotografia i videos: Comissió de Veïns de Dalt la Vila